^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZRÓŻNICOWANIE WYSOKOŚCI STAWEK DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO

ziarno

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany- nastąpi zróżnicowanie wysokości stawek dopłat do materiału siewnego.

Wyższe kwoty stawek dopłat otrzymają rolnicy prowadzący certyfikowane gospodarstwa ekologiczne, którzy zgodnie z przepisami zobowiązani są do stosowania ekologicznego materiału siewnego/sadzeniakowego.

Koszt zakupu ekologicznego materiału jest wyższy niż w przypadku zakupu konwencjonalnego odpowiednika, stąd wprowadzono wyższe stawki dopłat do 1 ha do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

- 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

- 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;

- 420 zł – w przypadku ziemniaków.

 

W przypadku nieekologicznych gospodarstw, gdzie wykorzystywany jest konwencjonalny materiał siewny/ sadzeniakowy stawki dopłat do 1ha wyniosą:

- 65 zł- w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych (wykaz gatunków zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany);

- 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;

- 350 zł – w przypadku ziemniaków.

 

Warto pamiętać, że w przypadku prowadzenia certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego i jednoczesnego braku dostępności ekologicznego materiału siewnego, rolnicy zobowiązani są do pozyskania zgody na użycie nieekologicznego (konwencjonalnego) materiału.  „Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym” składa się do PIORIN-u (Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) – jej wojewódzkiej jednostki (WIORIN).

Źródło:

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. 2022 poz. 2867);

https://agroprofil.pl/wiadomosci/jakie-stawki-doplat-do-materialu-siewnego-2022-20-wiecej-dla-upraw-ekologicznych-2/

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.zdrowie.gazeta.pl

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com