^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZMIANA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” OD 03 STYCZNIA 2023 ROKU

czyste powietrze grafika

Na stronie www Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojawiła się informacja o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z najnowszymi informacjami nabór wniosków będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz załącznikami 2, 2a i 2b. Nabór ten dotyczy wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem, a także wniosków o dotację na częściową spłatę kredytu kapitału.

Istotnym jest fakt, iż przedsięwzięcia, które będą podejmowane w ramach programu nie będą dotyczyć budynków nowobudowanych czy też budynków wielorodzinnych. Ponadto w ramach nowego naboru zostały podwyższone progi dochodowe. Wysokość rocznego dochodu Wnioskodawcy zależy od indywidulanej sytuacji i jest ściśle określona w warunkach naboru.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Natomiast dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie. Składanie wniosków w wersji elektronicznej może być dokonywane poprzez serwis gov.pl lub Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

W przypadku braku posiadania podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami. Można to zrobić bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW, poprzez operatora pocztowego lub też za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Natomiast wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania.

Ponadto zostały zwiększone maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Oprócz tego beneficjenci, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

Dodatkowo w ramach nowej wersji Programu, która obowiązuje od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz wprowadzonych zmian można znaleźć pod linkiem https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-czyste-powietrze-2023.html

Źródło:

https://www.wfosigw.katowice.pl/

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com