^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

EKOGALA „BESKIDY MIODEM PŁYNĄCE - KRAINA PRZYJAZNA PSZCZOŁOM” W ŻYWIECKIM ZAMKU

IMG 20221205 131318

 

W poniedziałek 05 grudnia 2022 r. w żywieckim zamku należącym niegdyś do Habsburgów odbyła się uroczysta Ekogala „Beskidy miodem płynące-kraina przyjazna pszczołom”.

Uroczyste wydarzenie poświęcone było przybliżeniu działania Fundacji ZAANGAŻOWANI. PL, który to podmiot aktualnie przyczynia się przede wszystkim do tego, aby Beskidy stały się krainą przyjazną dla pszczół. Działania Fundacji polegają m.in. na redukcji populacji inwazyjnej rośliny, jaką jest Barszcz Sosnowskiego oraz promowanie wraz z zakładaniem łąk kwietnych.

IMG 6744

Wyżej wymienione działania wchodzą w skład zadań etapu pt: ,,Beskidy Miodem Płynące”, w którym ochrona polega na wyeliminowaniu gatunków inwazyjnych oraz przygotowaniu warunków korzystnych dla rozwoju ekosystemu dogodnego dla rozwoju i utrzymania kwietnych łąk.

W ramach drugiego etapu projektu ,,Kraina Przyjazna Pszczołom” proponuje się realizację dwóch następujących po sobie sposobów ochrony różnorodności biologicznej: in situ oraz ex situ. 

W ramach „ochrony in situ” planowane jest:

- wprowadzenie (reintrodukcja) i odtworzenie gatunku na tereny, w których już wyginął lub prawie wyginął;

- zwiększenie obszaru środowisk, w których dany gatunek występuje;

- ograniczanie ekspansji pasożytniczych gatunków roślin.

Natomiast w ramach „ochrony ex situ” podejmowane są m.in.:

- działania polegające na zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego;

- organizacja sadzenia drzew miododajnych i owocowych;

-  utrzymanie projektu przez stosowanie pielęgnacyjnych zabiegów agrotechnicznych zapobiegających zarastaniu, zachwaszczaniu i zakrzaczeniu nieruchomości przeznaczonych na cele projektu.

Podczas wydarzenia oprócz prezentacji działań podejmowanych przez założyciela Fundacji Pana Bogusława Biernata zostały wygłoszone przemówienia dotyczące realizowanych działań mających na celu ochronę przyrody, zachowanie bioróżnorodności czy też ochronę wód.

Na uroczystej gali obecni byli m.in. Burmistrz Żywca Pan Antoni Szlagor, Pan Stanisław Kucharczyk- Wicestarosta Żywiecki, Poseł na Sejm RP Pan Przemysław Drabek, Pan Tomasz Bednarek- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Żywcu Pani Maria Wisińska- Kurz.

Podczas wspomnianego wydarzenia o charakterze ekologicznym swoją obecność zaakcentował również Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, reprezentowany przez Panią Magdalenę Jakubiec Dyrektor ŚODR Oddziału w Bielsku-Białej.

83fc0fe2 8a43 4c35 a771 ee0c187448d5 1

Pani Dyrektor w wygłaszanym przemówieniu przedstawiła aspekty i walory zakładania oraz prowadzenia łąk kwietnych, a także wynikające z tego korzyści dla rolnictwa. Dotyczy to przede wszystkim wspomagania bioretencji poprzez zatrzymywanie wody w glebie, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w okresach suszy rolniczej oraz służy poprawie bioróżnorodności na obszarze terenów wiejskich.

Ponadto Pani Dyrektor na ręce Pana Prezesa Fundacji Pana Bogusława Biernata przekazała List Gratulacyjny za podejmowane działania wspierające m.in. ochronę pszczół i tworzenie obszarów korzystnych dla owadów zapylających.

Uroczysta gala prowadzona była przez Pana Marka Jezierskiego znanego z programu „ Rok w ogrodzie” emitowanego w TVP.

f1a5c835 1728 4462 9785 b0f85c08c1d0

W czasie Ekogali uczestnicy spotkania zostali zapoznani m.in. z nowym projektem pt: „Polska Kwitnie”, który będzie kierowany dla uczniów szkół podstawowych oraz stref ekonomicznych działających w całym kraju.

Ponadto w czasie wydarzenia była możliwość zapoznania się z prezentacjami EKO-Ekspertów dotyczących m.in. złotych zasad dla miłośników zapylaczy czy roślin miododajnych, a także przyznawane były Eko- Nagrody.

IMG 6763

IMG 6768

Szczegółowe informacje dotyczące działania Fundacji Zaangażowani.pl można znaleźć na stronie http://fundacjazaangazowani.pl/

 Zdjęcia:

p. Magdalena Jakubiec- Dyrektor ŚODR O/Bielsko-Biała,

p. Agnieszka Kurcius- doradca DREiOŚ

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com