^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INFORMACJA O STOSOWANIU NIEEKOLOGICZNEGO DROBIU - ODSTĘPSTWA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w wyniku pogłębionej analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze produkcji ekologicznej ustalono, iż minister właściwy do spraw rolnictwa może wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu , gdy stado jest tworzone po raz pierwszy, lub jest odnawiane lub odbudowywane, oraz w przypadku gdy jakościowe i ilościowe potrzeby rolników nie mogą zostać spełnione, właściwy organ może postanowić, że drób chowany nieekologicznie może być wprowadzony do ekologicznej jednostki produkcji drobiu, pod warunkiem, że młode kury przeznaczone do produkcji jaj i drób przeznaczony do produkcji mięsa są w wieku poniżej trzech dni. Produkty z nich wytworzone mogą być uznane za ekologiczne wyłącznie, jeżeli przestrzegany jest okres konwersji, czyli:

logo zywnosci ekologicznej

- 10 tygodni – w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji mięsa, z wyjątkiem kaczek rasy pekin, wprowadzonego w wieku poniżej trzech dni;

- siedem tygodni – w przypadku kaczek rasy pekin wprowadzonych w wieku poniżej trzech dni;

- sześć tygodni – w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji jaj, wprowadzonego w wieku poniżej trzech dni;

zostało to zawarte  w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

W celu ułatwienia procedury wnioskowania o wydanie zgód na zastosowanie ww. odstępstwa, przygotowano załączony wniosek.

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu.

 

 

 

Źródło:MRiRW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com