^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OGRANICZENIE W UŻYTKOWANIU ŹRÓDEŁ WYKORZYTUJĄCYCH PALIWA STAŁE

Polski alarm smogowy

Zgodnie z ustawą antysmogową obowiązującą w województwie śląskim kotły, których wiek wynosi powyżej 10 lat (2006 r. i starsze) oraz instalacje bez tabliczek znamionowych od 01. Stycznia 2022 roku nie powinny być już w użytkowaniu.

W pozostałych przypadkach zgodnie z obowiązującym w naszym województwie zapisie ustawy antysmogowej kotły, których wiek mieści się w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  2012 r.) powinny być wymienione do 31 grudnia 2023r. Natomiast do końca 2025r. powinny zostać wymienione kotły w wieku poniżej pięciu lat. Zaś wymiana do 31.12.2027 r. będzie dotyczyć kotłów Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Warto zaznaczyć, że oprócz województwa śląskiego do 31.grudnia 2021r. również właściciele starych pieców w województwie podkarpackim byli zobligowani do ich wymiany. Zgodnie z informacjami źródłowymi w województwie lubuskim będzie można użytkować stare piece najdłużej, bo aż do 01.01.2027r. 

Źródło: Uchwała antysmogowa woj. śląskiego, www.farmer.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com