^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

adaptacja do zmian klimatu nfoś 002

Za pośrednictwem Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz dzięki środkom z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) dziewiętnastu beneficjentów tzn. gmin i miast otrzymało blisko 86,5 mln zł na projekty przystosowujące do zmian klimatu. Dzięki dofinansowaniom z MF EOG zielono - niebieska infrastruktura zostanie dofinansowana w wybranych gminach województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ze środków w województwie śląskim skorzysta gmina Czechowice-Dziedzice oraz miasto Mikołów.
Dzięki dofinansowaniom w województwie śląskim zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
- Gmina Mikołów: Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście oraz
- Gmina Czechowice-Dziedzice : Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Realizacja projektów przystosowujących do zmian klimatu przyczyni się m.in. do zwiększenia powierzchni terenów zielonych i aktywnych biologicznie, rozwoju małej retencji, ograniczenia efektów tzw. miejskich wysp ciepła, poprawy jakości powietrza, rozwoju bioróżnorodności oraz do wsparcia procesów napowietrzania i wentylacji miast.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/nfosigw

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com