^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

BIELENIE PNI DRZEW OWOCOWYCH

bielenie pni www.drzewkaowocowe24.pl 002

Dla rolników/sadowników realizujących Pakiet 3 - Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych w Działaniu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznym lub Działanie Rolnictwo Ekologiczne, gdzie prowadzony jest sad metodami ekologicznymi ważnym zabiegiem jest bielenie pni drzew owocowych. W założeniach pakietu 3 RŚK istnieje zapis, który mówi o tym, iż bielenie pni należy wykonać jesienią (listopad – grudzień) nie rzadziej niż raz na dwa lata. Oczywiście w przypadku, gdy zabieg ten nie został wykonany we wskazanym terminie, można go jeszcze wykonać w styczniu. Celem wykonania zabiegu jest zapobieganie uszkodzeniom pni w okresie późnozimowym (luty – marzec) i wczesnowiosennym (kwiecień).
W przypadku realizacji przez rolników/ sadowników zobowiązania ekologicznego, gdzie prowadzony jest sad ekologiczny bielenie pni zalecane jest w sadach prowadzonych tradycyjnie, ekstensywnie, które złożone są z drzew wysokopiennych, rosnących w dużych rozstawach. W sadach towarowych czynność ta jest wskazana, ale nie obligatoryjna.
Bielenie pni ma przede wszystkim na celu zapobieganie uszkodzeniom mrozowym. Zabieg ten nie dopuszcza do ruszenia soków w ciepłe, słoneczne dni zimy. Biały kolor odbija promienie słoneczne i nie dopuszcza do nagrzewania się konarów. Podaje się, że różnica między nagrzewaniem się pni ciemnych tzn. niebielonych a pni bielonych może wynosić 10-15⁰C. Ponadto wykonanie zabiegu bielenia pni pozwala na ograniczenie nagrzewania drzew od promieni słońca, dzięki czemu można zapobiec przedwczesnemu rozpoczęciu wegetacji w czasie łagodnej zimy.

Źródło:
Materiały dotyczące Działania „Rolnictwo Ekologiczne” i Działania „Rolno-środowiskowo-klimatyczne”
Zdjęcie pochodzi ze strony: www.drzewkaowocowe24.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com