^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WALORY ŻYWNOŚCI POZYSKIWANEJ Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Z uwagi na dużą ilość chorób cywilizacyjnych, których występowanie przypisywane jest niewłaściwej diecie w tym spożywaniu produktów o niskiej wartości odżywczej następuje zainteresowanie produktami ekologicznymi. Żywność ekologiczna to żywność pochodząca z rolnictwa ekologicznego, wytwarzana według jego zasad i podlegająca stałej kontroli na etapie produkcji, przechowywania, przetwarzania i zbytu. W produkcji ekologicznej wszystkie procesy technologiczne odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE) 834/2009 z 28.06.2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Każde gospodarstwo realizujące zobowiązanie w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” podlega corocznej kontroli (certyfikacji) potwierdzającej realizację kryteriów ekologicznego gospodarowania. Stąd też z uwagi na możliwość stosowania tylko naturalnych środków w procesie produkcji żywności ekologicznej, jest ona określana często jako bezpieczna i odznacza się wysokimi wartościami odżywczymi. Potwierdzeniem mogą być badania prowadzone przez naukowców w Polsce i na świecie.

Amerykańska ekspert żywienia-Virginia Worthington z Johns Hopkins University- przeanalizowała wyniki 41 szczegółowych projektów badawczych, w których naukowcy porównywali wartość odżywczą i składniki m.in. różnych warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych oraz konwencjonalnych. Okazało się, że przeciętnie produkt „ekologiczny” zawiera między innymi: 27% więcej witaminy C, 21% więcej żelaza, 29,3% więcej magnezu oraz 13,6% więcej fosforu. Jednocześnie produkty ekologiczne zawierały 15,1% mniej szkodliwych azotynów niż produkty konwencjonalne.

Również prace prowadzone przez naukowców pod kierownictwem Profesor Ewy Rembiałkowskiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) wskazują na fakt, iż surowce z upraw ekologicznych pod wieloma względami przewyższają te pochodzące z upraw konwencjonalnych.

Surowce ekologiczne zawierają zdecydowanie mniej składników niepożądanych dla zdrowia, a jednocześnie zdecydowanie więcej suchej masy oraz składników korzystnych dla zdrowia, w tym witaminy C, związków fenolowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz składników mineralnych. Zgodnie z wynikami badań przetworzona żywność ekologiczna ma podobne wyżej opisane cechy jak surowce, z których jest produkowana. Ponadto zarówno ekologiczne surowce, jak i produkty przetworzone są w badaniach konsumenckich wyżej oceniane pod względem smaku i zapachu niż produkty konwencjonalne.

Źródło:

Rozporządzenie Rady (WE)834/2009 z 28.06.2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) 2092/91;

Kazimierczak R, Rembiatowska E (2007): Żywność ekologiczna- postęp w żywieniu. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego;

https://jemyeko.com;

www.poradnikzdrowie.pl

 

zywn eko

Zdjęcie pochodzi ze strony www.sadyogrody.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com