^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

DZIAŁANIE „ROLNICTWO EKOLOGICZNE” PROPOZYCJE ZMIAN W WYPŁACANIU PŁATNOŚCI

Wszystkich rolników realizujących dobrowolne zobowiązania w ramach działania „Rolnictwo Ekologiczne” obowiązuje degresywność stawek otrzymywanych płatności. Degresywność stawek polega na obniżaniu otrzymywanej kwoty płatności wraz ze wzrostem powierzchni deklarowanej do dopłat. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;

75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;

60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

Jednak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje podejmowanie w tym roku zobowiązań w ramach wspomnianego działania i przez dwa lata wypłatę pomocy bez pomniejszania stawek płatności wraz ze wzrostem powierzchni deklarowanej do płatności.

Rozporządzenie uwzględniające powyższą zmianę tzn. zniesienie degresywności płatności ma wejść w życie z dniem 15 marca 2022r.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

www.farmer.pl

eurolisc

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com