^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

STAWKI OPŁAT ZA NARUSZENIE ZASAD PROGRAMU AZOTANOWEGO

images

W Dzienniku Urzędowym RP pojawiło się obwieszczenie Ministra Infrastruktury, w którym wyszczególniono nowe wysokości opłat, jakie będą musieli ponieść rolnicy od 1 stycznia 2022 roku, którzy nie stosują się do zapisów “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wspomniane zasady obowiązują od 2018 roku.

Wedle obwieszczenia, opłaty za niestosowanie się do przepisów ws. azotanów pochodzących ze źródeł rolniczych dotyczą czterech sytuacji i od 1 stycznia 2022 roku wyniosą:

- 2192,40 zł (w 2020 roku - 2072,64 zł) - za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami programu azotanowego i niezgodnie z planem nawożenia azotem,

- 3288,61 zł (w 2020 roku -3108,96 zł) - za niezgodnie z przepisami przechowywanie odchodów zwierzęcych,

- 548,10 zł (w 2020 roku - 518,16 zł) - za niezgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań,

- 548,10 zł (w 2020 roku - 518,16 zł) - za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany.

 

Źródło:Monitor Polski

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com