^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2021 ROKU W OJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ROZSTRZYGNIĘTY

ItRIxzxbNXbkLTkpmQRSySeo3Hof9vmJ1yvwwySqj0i0 BU722tkce67Bv4puh2d QVNwm5NaCHAsDCrJEbDODGNvjtDmSNd Hfh C0O9y CocHjtsGJibbtkEuC

W dniu 4 września br. podczas otwarcia XXXX Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie został rozstrzygnięty XIV konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w woj. śląskim. Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.

Celem Konkursu jest prezentacja dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej oraz upowszechnienie innowacyjnych metod produkcji rolniczej. Zadaniem konkursu jest inspirowanie rolników do podejmowania wyzwań i działań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W tegorocznej edycji wojewódzkiego etapu konkursu udział wzięły dwa gospodarstwa ekologiczne. Pierwsze miejsce zdobyło gospodarstwo Pani Katarzyny Brol położone w miejscowości Dyrdy w powiecie lublinieckim. Gospodarstwo o powierzchni prawie 10 ha podlega certyfikacji produkcji ekologicznej od 2004 roku. Zajmuje się ekologiczną hodowlą kóz, z mleka którego wytwarza się wspaniały domowy ser. W gospodarstwie hoduje się również rodzime i zachowawcze rasy w tym owce wrzosówki czy owce romanowskie, a także klacze konika polskiego. Zwierzęta mają do dyspozycji wygrodzone pastwiska z zadrzewieniami i zagajnikami śródpolnymi gdzie można je oglądać, a rozdzielająca kwatery droga prowadzi do pięknego lasu. Gospodarstwo sprzedaje swoje produkty na rynku lokalnym oraz w ramach Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej.

Drugie miejsce zdobyło gospodarstwo Pana Mirosława Ślęzaka, które położone jest w miejscowości Garnek w gminie Kłomnice w powiecie częstochowskim w dorzeczu Warty. Pan Ślęzak prowadzi gospodarstwo na powierzchni 25 ha. Główny kierunek działalności ekologicznej to produkcja roślinna i zwierzęca. Rolnik uprawia słonecznik bulwiasty zwany topinamburem, a także ostropest z którego tłoczy olej na zimno. W gospodarstwie prowadzony jest również chów zwierząt m.in. kóz, kur, a także osiołków. Gospodarstwo sprzedaje swoje produkty na rynku lokalnym i bezpośrednio w gospodarstwie.

Nagrody laureatom konkursu w formie pucharu i dyplomu wręczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda oraz Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pan Marek Dziubek.

b62c8d69dd1190cf414323895d947a20

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie serdecznie gratuluje laureatom Konkursu i życzy dalszego rozwoju gospodarstw oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com