^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

NOWA EDYCJA ZIELONYCH CZEKÓW 2021 r.

zielone czeki

 

Od dzisiaj tj. 19. Października 2021 r. można składać zgłoszenia w konkursie ekologicznym obejmującym zasięgiem województwo śląskie pt ZIELONE CZEKI”.

Jest to konkurs związany tematycznie z ochroną środowiska i jest organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Nagrody w formie pieniężnej czyli tzw. zielone czeki i niepieniężnej (dyplomy i statuetki) są przyznawane corocznie z okazji Dnia Ziemi.

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej  w województwie śląskim przyznawane są w następujących kategoriach:

- Ekologiczna osobowość roku- nominowaną w tej kategorii może być osoba fizyczna;

- Gmina przyjazna dla czystego powietrza- o nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się gminy: wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta na prawach powiatu;

- Inwestycja proekologiczna roku- w tej kategorii o nagrody mogą rywalizować beneficjenci pomocy finansowej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2020 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych);

- Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej- o nominację w tej kategorii mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Wnioski konkursowe należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Zaś termin ich przyjmowania upływa 19 listopada 2021 roku o godzinie 15.30.  

Wnioski należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu. Do dnia 31.12.2021 nastąpi ogłoszenie listy laureatów.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Źródło: https://www.wfosigw.katowice.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com