^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH W SEZONIE 2021/2022

kalendarzrolnikow.pl wsparcie rynku produktów pszczelich

 Od dzisiaj tj 1.października 2021r. istnieje możliwość składania projektów w ramach mechanizmu  „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

W ramach wspomnianego mechanizmu o wsparcie w zależności od realizowanego działania mogą ubiegać się: związki pszczelarskie, stowarzyszenia bądź zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (z zakresie działalności pszczelarskiej) oraz jednostki naukowo – badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.

Można ubiegać się o refundację kosztów takich jak: zakup sprzętu pszczelarskiego czy leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup pszczół, wykonanie analiz miodu. Można również wnioskować o refundację nakładów przeznaczonych na prowadzenie szkoleń i konferencji oraz kosztów związanych ze wsparciem naukowo-badawczym.

Informacje dotyczące składania wniosków projektowych oraz aktualne formularze (w zależności od rodzaju planowanego działania) zamieszczone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2021-2022 opublikowanych na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr oraz udostępnionych na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl

Wnioski projektowe można składać w terminie od 01.10.2021 do 31.10.2021r.

 

Źródło:

www.kowr.gov.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com