^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

POSTAWY EKOLOGICZNE POLEK I POLAKÓW

Kończący się rok skłania wielu z nas do robienia analiz, zestawień czy różnego rodzaju porównań. Tak też było w przypadku przeprowadzonego badania postaw i opinii Polek i Polaków dotyczących szeroko pojętych zagadnień ekologicznych. Ankietowani zostali podzieleni na dwie grupy osób- pierwsza z nich to osoby poniżej 34-roku życia, a grupa druga- to osoby w wieku 35+.

Z badań wynika, że osoby należące do drugiej grupy z pośród badanych respondentów w 86-procentach znają problemy kryzysu klimatycznego oraz w 74% przyznają ochronie środowiska najwyższy priorytet. Osoby zakwalifikowane do grupy pierwszej (osoby młodsze) tylko w 75% znają problemy kryzysu klimatycznego oraz tylko połowa z badanych osób wskazuje ochronę środowiska jako najwyższy priorytet. Przeprowadzone badania wskazują na ciągłą konieczność edukowania zarówno w kwestii segregacji odpadów czy wykorzystywania toreb wielorazowego użytku, jak również uwrażliwiania społeczeństwa na problem marnowania żywności. Badania wskazują, iż tylko 36% osób w wieku do 34 lat nie wyrzuca żywności. Procent ten jest nieco wyższy w drugiej grupie badanych osób i wynosi nieco poniżej połowy (tylko 48%).

eko porównanie wieku v2

Spośród działań mogących mieć wpływ na degradację środowiska naturalnego najczęściej wskazywane było: używanie dużej ilości plastiku, generowanie dużej ilości śmieci, szczególnie tych trudno degradowalnych, emisja spalin oraz zużywanie ogromnych ilości wody. Wśród podejmowanych działań w trosce o środowisko respondenci wymieniali m.in. segregację śmieci, oszczędzanie wody i prądu oraz korzystanie z opakowań wielorazowego użytku. Jedynie co czwarty badany deklarował ograniczenie używania samochodu.

Warto jednak mieć na względzie szeroko pojęte zmiany środowiskowe oraz poprzez własne postępowanie promować postawy ekologiczne niezależnie od wieku.

Więcej informacji na temat wyników raportu dotyczącego ekologicznych postaw Polek i Polaków można znaleźć na stronie https://bluemedia.pl/eco oraz w miesięczniku „Środowisko”

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com