^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PROPOZYCJE ZMIAN W DZIAŁANIU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

rolnictwo ekologiczne żywność

 

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o przygotowywanym projekcie rozporządzenia w ramach, którego można liczyć na wyższe stawki wparcia dla rolnictwa ekologicznego.

Z uwagi na fakt, iż nadal trwają prace nad Wspólną Polityką Rolną na następny okres programowania oraz jej opóźnieniem w wejściem w życie następne lata tzn rok 2021 i 2022 będą tzw. okresem przejściowym. W latach tych wsparcie dla rolnictwa ekologicznego będzie kontynuowane według zasad dla okresu programowania na lata 2014–2020. Zaś perspektywa dwuletniego okresu przejściowego, a także proponowane z tego względu zmiany (w ramach projektu unijnego rozporządzenia przejściowego) w obowiązujących przepisach tj. m.in. rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, wprowadzane właśnie ze względu na opóźnienie we wdrożeniu „nowej” WPR powodują, że niezbędne jest również wprowadzenie zmian do rozporządzenia ekologicznego.

W związku z powyższym, główną zmianą związaną z wprowadzeniem okresu przejściowego jest zmiana dotycząca długości realizacji zobowiązań ekologicznych podejmowanych w okresie przejściowym w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020. Zgodnie z tym według wstępnych ustaleń zobowiązania w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014–2020 mogą być od roku 2021 podejmowane na okres od 1 roku do 3 lat, a nie jak dotychczas na okres 5 lat. Oprócz potencjalnie krótszego okresu na realizację zobowiązania planowane jest też podniesienie stawek płatności w ramach wspomnianego działania. Według wstępnych informacji stawki mają wzrosnąć średnio o około 27%. Na przykład stawka dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji aktualnie wynosi 1137zł/ha po zatwierdzeniu projektu rozporządzenia ma wynieść 1475zł/ha. Zaś Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji stawka z 932zł/ha ma wzrosnąć na 1190 zł/ha.

Oczekiwanym efektem aktualizacji stawek płatności ekologicznych jest wzrost zainteresowania realizacją tego działania oraz ekologicznymi metodami produkcji. Proponowana zmiana powinna wpłynąć na wzrost liczby beneficjentów podejmujących zobowiązania ekologiczne oraz wzrost powierzchni objętych zobowiązaniami ekologicznymi.

Ponadto w projekcie rozporządzenia znajduje się propozycja zapisu o możliwości prowadzenia uprawy pomidora z wykorzystaniem sadzonek, a nie jak dotychczas tylko z siewu. Ważne jest jedynie zapewnienie minimalnej obsady roślin co stanowi 20 000 sztuk/ha. Uważa się, że uprawa z rozsady zapewnia większą gwarancję uzyskania roślin o konkretnych cechach odmianowych oraz jest ona mniej ryzykowna w porównaniu do uprawy z siewu, w przypadku której cały rozwój pomidora przebiega na polu. Ponadto, w uprawie z siewu początek dojrzewania następuje około dwa tygodnie później niż w uprawie z rozsady, co powoduje zwiększone ryzyko występowania chorób w takich uprawach.

W ramach projektu rozporządzenia proponuje się również złagodzenie podejścia do sankcji stosowanych w przypadku, gdy rolnik nie posiada wymaganego planu działalności ekologicznej. Zgodnie z aktualnymi zapisami obowiązującego rozporządzenia, jeżeli rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 40%. W przypadku, gdy rolnik realizuje kilka zobowiązań ekologicznych, a nie posiada planu działalności ekologicznej w ramach jednego z tych zobowiązań, to ww. sankcja ma obecnie zastosowanie do płatności ekologicznej w ramach wszystkich realizowanych zobowiązań. W ramach złagodzonego podejścia proponuje się, aby zmniejszenie płatności ekologicznej o 40% nie dotyczyło jak dotychczas całej płatności (tj. płatności w ramach wszystkich zobowiązań realizowanych przez rolnika), lecz tylko płatności w ramach tego zobowiązania ekologicznego dla którego rolnik nie posiada planu.

Oprócz powyżej wspomnianych propozycji zapisów z nowym rozporządzeniu proponowane jest uzupełnienie przepisów rozporządzenia ekologicznego o wskazanie dokładnego terminu dotyczącego możliwości zgłaszania zmian do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.

Proponowane rozporządzenie ekologiczne udostępnione jest na stronie farmer.pl. Zdjęcie pochodzi ze strony www.portalspozywczy.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com