^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OGÓLNE ZASADYJESIENNEGO NAWOŻENIA

nawoż. mineralneJesień jest czasem intensywnych prac w gospodarstwie. Jest to okres, w którym wykonujemy prace związane nie tylko ze stopniowym przygotowywaniem do zimy, ale również pamiętamy o jesiennym zasilaniu. Zgodnie z wymogami Dyrektywy azotanowej kończy się okres nawożenia azotem. Nawozy naturalne stałe na gruntach ornych stosujemy tylko do 31 października, zaś w uprawach trwałych, wieloletnich czy na trwałych użytkach zielonych do 30 listopada. Skończył się termin na stosowanie nawozów naturalnych płynnych oraz nawozów mineralnych zawierających azot na gruntach ornych. W uprawach trwałych i wieloletnich oraz na trwałych użytkach zielonych można stosować w/w nawozy do końca miesiąca tj do 31 października.

Oprócz azotu w terminie jesiennym zasilamy również fosforem, potasem, magnezem oraz wapniem. Fosfor jest składnikiem stosunkowo mało mobilnym w glebie. Zwłaszcza w glebach bardzo kwaśnych i zasadowych przechodzi w formy słabo rozpuszczalne, niedostępne dla roślin. Nawożenie tym składnikiem wykonujemy jesienią lub wczesną wiosną, równomiernie rozrzucając nawozy na powierzchnię uprawną, a następnie mieszamy je z glebą. Nie należy wysiewać nawozów fosforowych równocześnie z nawozami zawierającymi wapń, gdyż fosfor ulegnie uwstecznieniu. Fosfor najlepiej dostarczyć w postaci superfosfatu pojedynczego, granulowanego lub mączek fosforytowych.

W terminie jesiennym stosujemy również nawozy zawierające potas. Jest on pobierany jest przez rośliny w formie jonów K+, głównie z roztworu glebowego. Zwiększona ilość potasu w glebie przyczynia się do większego pobierania i gromadzenia tego pierwiastka przez rośliny. Potas bardzo łatwo przemieszcza się w roślinie. Na glebach ciężkich zaleca się stosowanie całej dawki nawozów potasowych jesienią, gdyż nie nastąpią straty pierwiastka z powodu wymycia. Natomiast na glebach lżejszych dawkę nawozów potasowych należy podzielić, część zastosować jesienią, a pozostałą ilość w terminie wiosennym. Wykorzystywanymi w praktyce rolniczej nawozami zawierającymi potas są: siarczan potasu oraz sól potasowa.

Innymi pierwiastkami, które warto uwzględnić w jesiennym nawożeniu są magnez i wapń. Przy znacznym zakwaszeniu gleby obserwujemy jej zubożenie w składniki takie jak: wapń, magnez czy potas. Zachodzi na natomiast wysycenie kompleksu sorpcyjnego jonami glinu, które potęgują zakwaszający wpływ na kompleks glebowy. Dobrym terminem na stosowanie nawozów wapniowych jest okres jesienny po zbiorze roślin. Wówczas nawozy te stosujemy na glebę suchą, a następnie dokładnie mieszamy z warstwą orną gleby. Poleca się, aby do uzupełnienia braków magnezu w glebie przy jednoczesnym wapnowaniu zastosować nawóz wapniowo-magnezowy. Natomiast jeżeli nie ma konieczności uregulowania odczynu, a został stwierdzony niedobór magnezu wówczas poleca się stosowanie siarczanu magnezu bądź kizerytu.

 

Źródło:

„Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych” Instytut Ogrodnictwa- praca zbiorowa pod redakcją dr .hab P. Wójcika,

„Działkowiec” 11/2020

Zdjęcie pochodzi ze strony sadyogrody.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com