^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT: "PRODUKCJA MIODU W OPARCIU O UPRAWĘ ROŚLIN MIODODAJNYCH NA GRUNTACH O NISKIEJ PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ"

loga napis sir ŚODR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 16 października 2020 roku w „Zajeździe Beskidy” w Żywcu przy ul. Kopernika 52 miała miejsce konferencja pn. „Produkcja miodu w oparciu o uprawę roślin miododajnych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja przeznaczona była dla członków kół pszczelarskich oraz grupy pszczelarskiej działającej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu (ZSAiO), rolników, doradców rolniczych, pracowników oświatowych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli organizacji rolniczych.

Celem jej było:

– Upowszechnianie i ułatwienie transferu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie dotyczących wykorzystania roślin miododajnych do produkcji żywności- miodu na obszarach wiejskich o niskiej przydatności rolniczej,

– Wspieranie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,

– Nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi oraz podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału w Bielsku- Białej Pani Agata Dziedzic, zaś w czasie wydarzenia zaproszeni wykładowcy przedstawili prezentacje.

  1. Prof. nadzw IO dr hab. Zbigniew Kołtowski „Produkcja miodu w oparciu o uprawę roślin miododajnych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej” z rozbiciem na następujące podtematy:  - Krótka charakterystyka terenów górskich i podgórskich w aspekcie bazy pożytkowej pszczół,  - Możliwości zwiększenia zbiorów miodu poprzez uprawę roślin miododajnych na gruntach o niskiej przydatności rolniczej, - Wykorzystanie zasobów genowych z Kolekcji Roślin Miododajnych do poprawy pożytków pszczelich.

Pan Profesor w swoim wystąpieniu omówił bazę pożytkową pszczół ze szczegółowym opisem roślinności stanowiącej pożytek pszczeli. Wykładowca odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce w kontekście liczebności gatunków flory miododajnej i struktury użytkowania gruntów w Polsce, a także zaproponował możliwość poprawy pożytków pszczelich poprzez korzystanie z zasobów genowych z Kolekcji Roślin Miododajnych. Wykład Pana Profesora był niezwykle interesujący, zaś prezentacje zawierały piękne fotografie roślin miododajnych.

  1. mgr inż. Wacław Nogaś – Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności „Rozwój pszczelarstwa w powiecie żywieckim”

Pan mgr inż. Wacław Nogaś przedstawił informacje dotyczące wartości produkcji dla całego powiatu żywieckiego w kontekście ilości rodzin pszczelich. Zaprezentował dane statystyczne dotyczące liczby pszczelarzy zrzeszonych w Beskidzkim Związku Pszczelarzy „Bartnik” oraz liczby działających kół pszczelarskich. Wykładowca omówił, w jaki sposób rozwijało się i rozwija pszczelarstwo na terenie powiatu, a także wskazał konieczność opracowania strategii rozwoju pszczelarstwa na kolejne lata.

  1. mgr inż. Ryszard Piestrak- Pszczelarz z zawodu i z zamiłowania- „Miody tradycyjne Ziemi Żywieckiej”

Pan mgr inż. Ryszard Piestrak w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę miodu w życiu codziennym uznając zdrowotne i smakowe walory miodu. Omówił możliwość wpisania na Listę Tradycyjnych Miodów Ziemi Żywieckiej określając regulamin przyznawania certyfikatu Produktu Tradycyjnego Miody z Ziemi Żywieckiej. Zostały opisane warunki ubiegania się o certyfikat, metody produkcji oraz zaprezentowane etykiety miodów tradycyjnych pochodzących z terenów Ziemi Żywieckiej.

Realizacja konferencji spełniła cele Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie:

   Ułatwiła tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,

   Ułatwiła wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konferencja stanowiła doskonałą możliwość spotkania się pszczelarzy działających w kołach pszczelarskich oraz osób zainteresowanych tematyką pszczelarską z przedstawicielami nauki.

IMG 2082

IMG 2080

IMG 2072

IMG 2078

IMG 2076

IMG 2074

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com