^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OŚWIADCZENIA O BRAKU ZMIAN PRZYJMOWANE PRZEZ ARIMR

indeks1

 

Od dnia 2 marca do 15 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa papierowych oświadczeń, w których deklarowany jest brak zmian w e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 w stosunku do roku poprzedniego.

Wspomniane oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy :

- zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

- potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r.,

- chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym,

- i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:  

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.

Na stronie ARiMR jest dostępny wzór oświadczenia.

Warto zaznaczyć, iż w przypadku składania takiego dokumentu należy poprawnie uzupełnić oświadczenie. Braki formalne w dokumencie czy złożenie oświadczenia po upływie wyznaczonego terminu skutkuje wydaniem Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2020 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).

Źródło: ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com