^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PROJEKT NUTRI2CYCLE

logo nutri2cycle

 

Nutri2Cycle (Nurturing the Circular Economy) to konsorcjum utworzone do realizacji unijnego projektu „W kierunku bardziej efektywnego wykorzystania węgla i substancji odżywczych w rolnictwie” („Transition towards a more carbon and nutrition efficient agriculture in Europe”). Projekt jest koordynowany przez Ghent University (Belgia), a realizowany od października 2018 roku do września 2022 roku przez konsorcjum składające się z 19 jednostek (uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw) z 12 krajów UE.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko przez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym między innymi poprzez skuteczny odzysk węgla i ponowne wykorzystanie głównych składników pokarmowych roślin – azotu i fosforu. W ramach projektu partnerzy konsorcjum prowadzą badania nad oceną obiegu pierwiastków azotu (N), fosforu (P) i węgla (C) w rolnictwie poprzez analizę metod i technik stosowanych w gospodarstwach rolnych w Europie oraz nad identyfikacją problemów związanych z wpływem rolnictwa na środowisko naturalne. Oczekuje się, że uzyskane wyniki pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie, ograniczą również degradację gleb i przyczynią się do wzmocnienia niezależności Unii Europejskiej w zakresie energetycznym i dostępności substancji organicznej w rolnictwie.

Polskim partnerem Nutri2Cycle jest Politechnika Częstochowska, której badania skupiają się na zagospodarowaniu i przetwarzaniu pomiotu kurzego z wykorzystaniem takich metod jak kompostowanie, fermentacja metanowa i piroliza. Prace badawcze realizowane są na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Do udziału w pracach grupy eksperckiej Polish National Task Force został zaproszony także Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Grupa ekspercka ma przede wszystkim za zadanie wspieranie działań konsorcjum Nutri2Cycle w zakresie kontaktów z interesariuszami projektu, a także wspieranie zespołu projektowego w realizowanych pracach badawczych. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 22 listopada 2019 roku, a kolejne zaplanowane jest na wiosnę 2020 roku.

NUTRI

 

Więcej o projekcie: https://www.nutri2cycle.eu/

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com