^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

POMOC NA INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM

25

Od poniedziałku 28 października 2019 r. aż do 22 listopada 2019 r. w powiatowych oddziałach ARiMR można składać wnioski na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym, niekorzystnym zjawiskom pogodowym oraz katastrofom.

O tę pomoc może ubiegać się rolnik, który:

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,

- spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgotnieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

W przypadku działań z zakresu bioasekuracji limit wsparcia wynosi 100 tysięcy złotych, dla spółek wodnych limit ten wynosi milion złotych. W obu przypadkach maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Więcej informacji na temat wnioskowania o tę formę pomocy i kolejności jej przyznawania oraz o dokumentach aplikacyjnych można znaleźć na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com