^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

NABÓR WNIOSKÓW NA „ TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW”

minrol logo

Od dzisiaj tj. 28 Października do 13 grudnia 2019 r. regionalne oddziały ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 22 grudnia 2018 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełniają następujące warunki:

- zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego,

- łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

- w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,

- zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

O wsparcie nie mogą się ubiegać producenci drobiu, mięsa oraz jadalnych podrobów drobiowych.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Zaś wysokość pomocy finansowej zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

Wniosek o przyznanie wyżej wspomnianej pomocy można znaleźć na stronie ARiMR. Wszystkie wnioski podlegają ocenie i na podstawie liczby punktów zostaje ustalona kolejność przyznawania pomocy.

Źródło: ARiMR i kalendarzrolnikow.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com