^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„ PIĄTKA NA EDUKACJĘ” CZYLI NOWA KAMPANIA EDUKACYJNA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

indeks

Rusza nowa kampania Ministerstwa Środowiska mająca na celu edukację społeczeństwa w prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Ma również na celu wsparcie programu edukacyjnego dla dzieci.

Nowe działanie Ministerstwa Środowiska nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO). Zgodnie z wcześniej wspomnianym systemem należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Celem kampanii jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski oraz prośrodowiskowe zaangażowanie odbiorców przejawiające się w umiejętności właściwej segregacji odpadów. Kampania ma też pokazać, że segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Symboliczne „przybicie piątki” jako hasło kampanii nawiązuje do przyjaznego gestu wykonywanego przez dwie osoby na powitanie. Gest może być też traktowany jako akceptacja jakiegoś działania, potwierdzenie słuszności, racji czy radości z sukcesu. Dlatego też motywem przewodnim kampanii „Piątka za segregację” jest pięciu bohaterów: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalica, El Bio i Zmieszko. Każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników:

- Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła,

- Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,

- Plastika Metalica – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,

- El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,

- Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie na kalendarzrolników.pl oraz w przygotowywanych filmikach przedstawiających różne aspekty segregacji odpadów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com