^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pamiętajmy o jesiennych terminach zakończenia nawożenia

17

Wszystkim rolnikom planującym jesienne nawożenie przypominamy o obowiązujących terminach zakończenia nawożenia, nawozami zawierającymi azot.

Przedstawione niżej terminy dotyczą nawozów azotowych mineralnych, nawozów naturalnych płynnych (gnojówki, gnojowicy) oraz nawozów naturalnych stałych (obornika, pomiotu ptasiego).

Terminy jesiennego zakończenia nawożenia wymienionymi wyżej nawozami są niestety zróżnicowane; w zależności od typu nawozu, rodzaju użytków rolnych i ich położenia w obszarze określonej gminy.

W województwie śląskim mamy wyodrębnione gminy górskie: Brenna, Buczkowice, Gilowice, Goleszów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Szczyrk, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Ustroń, Węgierska Górka, Wisła i Żywiec, na terenie których nawożenie gruntów ornych nawozami azotowymi mineralnymi i nawozami naturalnymi płynnymi należy zakończyć do dnia 15 października.

Na terenie pozostałych gmin województwa śląskiego nawożenie gruntów ornych wymienionymi wyżej nawozami trzeba zakończyć do dnia 25 października.

Przeprowadzenie zabiegu nawożenia gruntów ornych nawozami naturalnymi stałymi na terenie całego województwa może trwać trochę dłużej, bo do 31 października.

Nawożenie upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych (TUZ) nawozami azotowymi mineralnymi i naturalnymi płynnymi należy zakończyć do 31 października, a tych samych użytków rolnych, ale nawozami naturalnymi stałymi do 30 listopada.

W określonych sytuacjach na terenie całego województwa dopuszczalne jest późniejsze nawożenie gruntów ornych. To odstępstwo możliwie jest gdy po późno zbieranych przedplonach, burakach cukrowych, kukurydzy lub późnych warzywa planowane jest zakładanie jesiennych upraw. Trzeba jednak pamiętać, że do tego późniejszego nawożenia można użyć tylko nawozów azotowych mineralnych wieloskładnikowych w dawce nie przekraczającej 30 kgN/ha.

Korzystając z możliwego odstępstwa należy szczegółowo udokumentować termin zbioru „późnej rośliny”, datę zastosowania wieloskładnikowego nawozu azotowego, jego nazwę i dawkę oraz termin siewu tej jesiennej uprawy.

Mając na uwadze wyżej przedstawione i obowiązujące terminy zakończenia wywozu nawozów naturalnych na użytki rolne, należy pamiętać że wywóz zgromadzonych przez okres zimowy nawozów naturalnych będzie mógł nastąpić dopiero od 1 marca 2020 i to pod warunkiem sprzyjających warunków zewnętrznych (gleba niezamarznięta, nie pokryta śniegiem).

Warto więc tak zorganizować prace związane z wywozem nawozów naturalnych jesienią, by szczególnie zbiorniki na nawozy płynne, zapewniły nam możliwość zgromadzenie całej ilości nawozów naturalnych płynnych wytworzonych w gospodarstwie w okresie jesienno- zimowym.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com