^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"INNOWACYJNE ZASTOSOWANIE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH Z UPRAW EKOLOGICZNYCH DO WYPIEKÓW"- RELACJA Z OPERACJI

1 logotypy na okładkę

W dniu 11 września 2019 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja pn. „Innowacyjne zastosowanie roślin strączkowych z upraw ekologicznych do wypieków” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji zrealizowanej w formie konferencji oraz wydania publikacji było zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowania ekologicznych roślin strączkowych do wypieków poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych czynników oraz korzyści wynikających z uprawy tych roślin, ich składników prozdrowotnych oraz zalet zastosowania roślin strączkowych do wypieków.  

Uczestnikami konferencji byli mieszkańcy obszarów wiejskich województwa śląskiego między innymi rolnicy, piekarze, cukiernicy oraz doradcy rolniczy. W sumie około 50 uczestników zainteresowanych ekologiczną uprawą roślin strączkowych oraz możliwością ich innowacyjnego zastosowania w wypiekach. Przybyłych wykładowców oraz uczestników przywitał Pan Marek Dziubek - Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Konferencję swoim wykładem rozpoczął prof. dr hab. Janusz Podleśny z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który przedstawił temat „ Rośliny strączkowe w Polsce – stan aktualny i perspektywy uprawy”. W swoim wystąpieniu Pan Profesor szeroko omówił ekologiczną rolę roślin strączkowych oraz zasady uprawy wybranych gatunków takich jak: łubin, groch oraz bobik w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pan Profesor znacząco podkreślił zalety i korzyści wynikające z uprawy roślin strączkowych w rolnictwie ekologicznym.                                                                                  

Następnie dr hab. Mariola Staniak z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zaprezentowała temat „Znaczenie gospodarcze i perspektywy uprawy soi w Polsce”. Pani Doktor w swoim wystąpieniu omówiła m.in.właściwości dietetyczne nasion soi, obecną sytuację produkcji soi zarówno w kraju , jak i na świecie oraz korzyści wynikające z uprawy soi w warunkach rolnictwa ekologicznego.

Po krótkiej przerwie kawowej konferencja została wznowiona wykładem dr inż. Małgorzaty Kulczak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie pt. „Prozdrowotne składniki roślin strączkowych”. Pani doktor przedstawiła ogólną charakterystykę prozdrowotnych składników żywności, a następnie szeroko omówiła składniki prozdrowotne zawarte w roślinach strączkowych takie jak: białko, skrobia, tłuszcz, witaminy, polifenole oraz ich znaczenie dla zdrowia.

Na koniec konferencji mgr inż. Elżbieta Słowik z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przedstawiła prezentację na temat „ Zastosowania roślin strączkowych w wypiekach”, podczas której wyczerpująco omówiła wyniki badań dotyczące możliwości technologicznego zastosowania roślin strączkowych w produkcji pieczywa, a także wpływ mączek z tych roślin na wyroby ciastkarskie.

Poprzez operację zrealizowaną w formie konferencji oraz wydania publikacji doszło do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, co przyczyniło się do utworzona sieć kontaktów pomiędzy naukowcami, rolnikami, piekarzami oraz doradcami. Uczestnicy konferencji zapoznani z wartościami prozdrowotnymi roślin strączkowych oraz z możliwością ich zastosowania w piekarnictwie i cukiernictwie zostali zachęceni do wdrożenia nowych technologii w produkcji na obszarach wiejskich.

 

 

IMG 0253IMG 0237

IMG 0256

IMG 0258IMG 0264IMG 0254IMG 0272IMG 0281IMG 0275IMG 0298IMG 0267

IMG 0307IMG 0320

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com