^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE

 

logo eko1

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że wzorem lat ubiegłych prowadzi nabór Gospodarstw Ekologicznych do XII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Konkurs skierowany jest do gospodarstw ekologicznych, które szerzą, wdrażają oraz upowszechniają dobre praktyki rolnicze w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:

  1. posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa,
  2. wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
  3. spełniają normy i wymogi wzajemnej zgodności,
  4. nie były laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017- 2018 w kategorii, w której będą zgłaszane do udziału w 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych rolników prowadzących produkcję metodami ekologicznymi serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w konkursie w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

KARTY ZGŁOSZEŃ PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO 15 LIPCA 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŚODR w Częstochowie  ul.Wyszyńskiego 60/127   tel. 34 37-70-127.

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeń

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com