^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja - Rolnictwo ekologiczne-stan obecny i perspektywy rozwoju

IMG 1221

W Senacie 13 marca 2019 roku Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała konferencję na temat: Rolnictwo ekologiczne - stan obecny oraz perspektywy na przyszłość. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej i jednostek certyfikujących, związki i organizacje rolnicze, a także ekspertów i rolników. Dyskutowano o przyszłości polskiego rolnictwa ekologicznego w kontekście nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/848 z 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Rzytki podkreślił, że rok 2021 będzie przełomowy dla polskiego systemu rolnictwa ekologicznego, ponieważ od   1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie, które wprowadzi między innymi:

- certyfikację grupową dla małych producentów,

- wydłużenie ważności kontroli do 24 miesięcy,

- objęcie nowymi przepisami również producentów spoza UE,

- wprowadzenie wymogów stosowania minimalnych środków zapobiegających zanieczyszczeniom upraw ekologicznych,

- rozszerzenie zakresu rozporządzenia m.in. o sól morską i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy, wosk pszczeli, wełnę, skóry.

Głos w sprawie unijnego rozporządzenia zabrała Dorota Metera, prezes zarządu jednostki certyfikującej Bioekspert, która przedstawiła zarówno zalety, jak i wady nowych przepisów. Podkreśliła ona również konieczność wytwarzania surowców do produkcji ekologicznej, ponieważ może zabraknąć nasion i pasz. Trzeba także rozwijać uprawę rodzimych roślin białkowych i zwiększać pogłowie młodych zwierząt. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że Polska musi produkować żywność naturalną wysokiej jakości, ponieważ jest to szansą rozwoju polskiego rolnictwa. Poprzez stosowanie środków naturalnych rolnictwo ekologiczne pozwala produkować zdrową żywność i jest alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie wśród konsumentów i rolników, ponieważ zwiększa się świadomość społeczeństwa na temat zdrowego żywienia. Zaletami żywności ekologicznej jest mniejsza zawartość pozostałości pestycydów, kadmu, azotanów i azotynów, antybiotyków, a więcej polifenoli, witaminy C czy składników mineralnych, co potwierdzają badania przedstawione na spotkaniu przez prof. Ewę Rembiałkowską z SGGW. Na konferencji głos zabrał również rolnik ekologiczny Piotr Puchalski, który przestawił problemy, jakie rolnicy ekologiczni napotykają w swojej pracy. Są to między innymi:

- brak dostępu do doradztwa technologicznego,

- znikoma ekologiczna produkcja zwierzęca,

- odpowiedzialność rolnika ekologicznego za skażenia jego upraw przez środki ochrony roślin stosowane w produkcji konwencjonalnej.

Konferencję można obejrzeć on-line:

Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju, cz.1

Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju, cz.2

IMG 1198

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com