^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU AZOTANOWEGO

 

azotany

W lipcu 2018 roku ukazało się rozporządzenie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – tzw. Program azotanowy, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, a nadal budzi wiele wątpliwości. Rolnicy nie do końca znają jego wymagania, a ruszyły już wzmożone kontrole w tej sprawie. Pytań jest bardzo wiele, dlatego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań w kontekście tzw. Programu azotanowego i odpowiedzi na nie znajdują się poniżej:

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU AZOTANOWEGO

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com