^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wstrzymany nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż wstrzymany od 1 stycznia 2019 r.  nabór  wniosków do Programu Czyste Powietrze zostanie wznowiony w drugiej połowie stycznia.
Jednocześnie  informuje, że  Program zachowuje swoje dotychczasowe założenia oraz główne cele, jakimi są m.in. zmniejszenie emisji pyłów do powietrza poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto informuje, że nie ulega zmianie możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotychczasowych źródeł ciepła. Nadal będzie można wnioskować o wsparcie na zakup nowych źródeł ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania techniczne określone w Programie.
Wstrzymany nabór spowodowany jest względami formalno-prawnymi oraz technicznymi, polegającymi na dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym. Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

powietrzeŹródło: NFOŚiGW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com