^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pamiętamy o potrzebnych oświadczeniach

Mlode ogiery huculskie obrazek duzy 4038838

15 marca rozpocznie kolejny okres składania wniosków o płatności obszarowe, płatności ONW oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne na 2019 rok.

   Realizacja pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wymaga corocznego składania do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, wykazu zwierząt ras lokalnych (krów, klaczy, loch, owiec matek, kóz matek) celem zatwierdzenia na kolejny rok realizacji programu.

Zatwierdzenie zgłoszonych zwierząt ras lokalnych przez Instytut Zootechniki PIB jest niezbędne do otrzymania oświadczenia, będącego załącznikiem wniosku o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną.

Terminy i procedura składania wykazów zwierząt poszczególnych gatunków przedstawiają się następująco:

  • Hodowca klaczy składa wykaz klaczy i klaczy proponowanych (rezerwowych) typowanych przez Okręgowy Związek Hodowców Koni. Wykaz ten musi być sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia go do Instytutu Zootechniki PIB.

Wykaz klaczy należy złożyć w terminie od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku.

  • Hodowca krów sporządza samodzielnie wykaz krów i jałówek (krów remontowych) i przesyła do Instytutu Zootechniki PIB w terminie od 1 lutego do 14 marca 2019 roku.
  • Hodowca loch sporządza na dzień 15 marca 2019 roku, wykaz loch potwierdzony przez prowadzącego Księgi Hodowlane. Wykaz ten  przesyła do Instytutu Zootechniki PIB najpóźniej do 15 maja 2019 roku.

Wykaz loszek rezerwowych także potwierdzonych przez prowadzącego Księgi Hodowlane, hodowca może przesyłać cały rok do Instytutu Zootechniki PIB. Zgłoszone loszki mogą być przeznaczone do uzupełnień wyeliminowanych loch lub do powiększenia liczby loch w następnym roku.

  • Hodowca owiec sporządza wykaz owiec matek, owiec remontowych i tryków, potwierdzony przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. Wykaz musi sporządzić nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia do Instytutu Zootechniki PIB, która upływa 14 marca 2019 roku.
  • Hodowca kóz sporządza wykaz kóz matek, kóz remontowych i kozłów potwierdzony jak wyżej przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. Termin sporządzenia wykazu i przekazania do Instytutu Zootechnik PIB jest taki sam jak w przypadku owiec.

Termin zatwierdzenia przez Instytut Zootechniki PIB, wykazów złożonych przez hodowców (klaczy, krów, loch, owiec i kóz) będzie upływał 15 maja 2019 roku.

Początkiem realizacji kolejnego roku uczestnictwa hodowców w wymogach pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie 15 marzec 2019.    

Szczegółowa informacja dotycząca procedury składania wspomnianych wyżej wykazów oraz potrzebne do tego druki znajdują się na www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com