^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja konkursu "Ekologiczna zagroda 2018"

W dniach 19 i 20 czerwca br. w ramach konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie odbyła się konferencja przybliżająca tematykę szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska.

W pierwszym dniu konferencję zorganizowano w Zajeździe u Hermanów w Olsztynie, w drugim dniu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

ekologiczna zagroda 1

ekologiczna zagroda 2

Konferencja miała na celu przede wszystkim propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie rolnictwa ekologicznego oraz celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Konferencja stanowiła także forum wymiany wiedzy i poglądów na aktualne problemy środowiskowe.

ekologiczna zagroda 3

Podczas spotkania referowano zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, estetyką zagrody, dobrą praktyką rolniczą, celami i metodami produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu. Prelegentami byli między innymi pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

ekologiczna zagroda 5

ekologiczna zagroda 4

ekologiczna zagroda 6

ekologiczna zagroda 7

Na koniec przedstawiono regulamin konkursu „Ekologiczna Zagroda” oraz zachęcono do wzięcia udziału w terenowych warsztatach odnawialnych źródeł energii, będących stałym punktem corocznej edycji konkursu.

Fotografie zamieszczamy dzięki uprzejmości pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com