^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uchubienia mniej uciążliwe

W związku z rozpoczynającą się kolejną kampanią składania wniosków o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną i płatność ekologiczną, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał kolejne zmiany rozporządzeń.

Jest to rozporządzenie z 6 marca 2018 roku w Dz. U poz. 528 obejmujące zmiany w działaniu „Rolnictwo ekologiczne „ i rozporządzenie z 16 marca 2018 w Dz.U poz. 584, wprowadzające zmiany w działaniu „Rolno-środowiskowo-klimatycznym”.

Najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia dotyczącego rolnictwa ekologicznego (Dz. U z 2018 roku poz. 528), obejmują:platnosci

  1. Konieczność złożenia stosownego oświadczenia w roku składania wniosku o kolejną płatność, które zawiera informację:

1) o dokonanej zmianie   rośliny jagodowej takiej jak: agrest lub porzeczka lub borówka wysoka i średnia lub jeżyna lub malina lub poziomka lub truskawka uprawianej na gruncie ornym lub też dotychczas uprawianą roślinę jagodową zastąpiono nową rośliną tego samego gatunku.

2) o wprowadzeniu uprawy wyżej wymienionych roślin jagodowych na grunty orne, gdzie w roku poprzednim prowadzona była upraw roślin rolniczych i/lub warzywniczych i/lub ziół i/lub roślin paszowych.

  1. Włączenie do wykazu zwierząt niezbędnych do uzyskania płatności do roślin paszowych (pakiet 5 i 11) i trwałych użytków zielonych (pakiet 6 i 12), gatunku bawoły domowy.
  2. Wprowadzenie mniej uciążliwego naliczania zwrotu płatności za stwierdzone uchybienia w trakcie realizacji zobowiązań w ramach działania rolnictwo ekologiczne.

Zróżnicowano wysokość sankcji odnośnie roku stwierdzenia danego uchybienia i lat poprzedzających wystąpienie tego uchybienia czyli tzw. sankcji wstecznych.

  • §31 a rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U 2018 poz. 528) szczegółowo nakreśla nową formułę naliczeń określonych sankcji.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego działania „Rolno-środowiskowo-klimatycznego”(Dz. U z 2018 roku poz. 584) wprowadza:

  • Nowy wykaz upraw, roślin i grupy upraw, wskazanych w zobowiązaniu pakietu 1. Rolnictwo ekologiczne. Jest to załącznik nr 1 rozporządzenia.
  • Nowe współczynniki dotkliwości uchybienia oraz współczynniki trwałości uchybienia stosowane do dokonywania zmniejszeń płatności rolno- środowiskowo-klimatycznych.
  • Daje możliwość, podobnie jak w działaniu „Rolnictwo ekologiczne”, naliczania mniejszych zwrotów płatności za stwierdzone uchybienia (Dz. U 2018 poz. 584,   §34 a)
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com