^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Przedłużone odstępstwa w produkcji ekologicznej

Logo1 pos 26 width230

Mocą rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2273 z dnia 8 grudnia 2017 roku wydłużony został czas stosowania niektórych odstępstw w produkcji ekologicznej.

Do 31 grudnia 2018 roku wydłużono udzielanie odstępstwa na wprowadzanie nieekologicznych młodych kur niosek. Wprowadzona zmiana pozostawia jednak nadal wymóg wieku tych nieekologicznych niosek. W ramach odstępstwa można wprowadzić do gospodarstwa ekologicznego nioski mające nie więcej niż 18 tygodni. Pozostaje też obowiązek złożenia wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznego gospodarstwa nieekologicznego drobiu.

Wniosek należy kierować na Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wcześniej przekazując go do zaopiniowania jednostce certyfikującej gospodarstwo.

W ramach wydłużonych odstępstw Komisja (UE), zezwala na stosowania maksymalnej 5 % dawki nieekologicznych pasz białkowych w ekologicznym chowie trzody chlewnej i drobiu w roku kalendarzowym 2018 . Ten maksymalny 5% udział nieekologicznych pasz białkowych odnosi się do okresu 12 miesięcy.

Wykorzystanie tego odstępstwa wiąże się z koniecznością starannego prowadzenia dokumentacji dotyczącej ilości wytworzanej oraz zakupu i zużycia pasz w gospodarstwie ekologicznym.

Na stronie www.ijhar-s.gov.pl można pobrać wniosek na wymienione wyżej odstępstwo.

Maria Siąkała

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com