^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Gdzie najczystsze a gdzie najgorsze powietrze w Polsce?

Nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych, tj. znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody, zwane smogiem, jest widocznym efektem niskiej emisji. W Polsce problemem jest smog typu londyńskiego, który występuje głównie zimą i składa się z tlenków siarki, węgla, węglowodorów aromatycznych oraz metali ciężkich. Jednak najbardziej niebezpieczne dla człowieka są benzo(a)piren i pyły zawieszone PM2,5 i PM10. Norma stężenia PM10 nie powinna przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3 ), a dla PM2,5 to 25 µg/m3. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) poziom pyłów z punktu widzenia zdrowia człowieka nie powinien przekraczać 20 µg/m3.

Jakość powietrza jest stale monitorowana. Polski Alarm Smogowy po przeanalizowaniu danych zebranych ze wszystkich stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2016 rok przedstawił zestawienie najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce z uwzględnieniem zanieczyszczeń PM10 i rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dane dotyczą miast gdzie znajdowała się stacja pomiarowa ale zrozumiałym jest, że podobny stan powietrza może istnieć także w miejscach o podobnym profilu ogrzewania i podobnym typie zabudowy. Na niechlubnej liście znalazły się także miasta z uważanego dotąd za czyste regionu Pomorza.

Pył PM10 – najwięcej w małych miastach

Większość najbardziej zanieczyszczonych miast znajduje się na terenie Śląska, Małopolski i woj. łódzkiego.

Miasta o najwyższym stężeniu średniorocznym pyłu PM10 - powyżej normy 40 µg/m3

Lp.

Miejscowość

Średnia roczna
[µg/m3]
wartość dopuszczalna = 40

1

Kraków (stacja komunikacyjna)

56.7

2

Opoczno

52.2

3

Pszczyna

50.9

4

Myszków

47.8

5

Rybnik

47.5

6

Wodzisław Śląski

47.2

7

Katowice (stacja komunikacyjna)

46.9

8

Gliwice

46.1

9

Nowa Ruda

45.5

10

Kalwaria Zebrzydowska

43.2

11

Radomsko

42.9

12

Zduńska Wola

42.9

13

Zabrze

42.9

14

Skawina

42.5

15

Starogard Gdański

42.4

16

Godów

42.3

17

Żory

41.9

18

Knurów

41.9

19

Warszawa (stacja komunikacyjna)

41.0

20

Nowy Sącz

40.9

21

Kraków (st. tła miejskiego)

40.7

22

Tomaszów Mazowiecki

40.6

23

Nakło nad Notecią

40.4

24

Nowy Tomyśl

40.3

Miasta o najniższym stężeniu średniorocznym pyłu PM10 (poza stacjami pozamiejskimi)

 1. Gdynia - 15.4 µg/m3
 2. Sopot – 16.7 µg/m3
 3. Szklarska Poręba - 18.3 µg/m3
 4. Słupsk - 19.2 µg/m3
 5. Suwałki - 19.2 µg/m3
 6. Białystok - 19.8 µg/m3
 7. Ożarów - 19.9 µg/m3
 8. Tczew - 20.0 µg/m3
 9. Gdynia - 20.7 µg/m3
 10. Szczecin - 22.2 µg/m3

 

Miasta o najwyższej liczbie dni ze stężeniem PM10 większym niż 50 µg/m3

Lp.

Miejscowość

Liczba dni ze st. > 50 µg/m3
dopuszczalna liczba = 35

1

Kraków (stacja komunikacyjna)

165

2

Opoczno

150

3

Wodzisław Śląski

114

4

Myszków

108

5

Nowa Ruda

107

6

Nakło nad Notecią

106

7

Gliwice

104

8

Zduńska Wola

102

9

Pszczyna

101

10

Starogard Gdański

101

11

Rybnik

100

12

Katowice (stacja komunikacyjna)

97

13

Godów

95

14

Radomsko

94

15

Tomaszów Mazowiecki

94

16

Brzeziny

93

17

Zabrze

90

18

Knurów

87

19

Skawina

87

20

Piotrków Trybunalski

86

Liczba dni, w których nie powinna zostać przekroczona normy jakości powietrza (średnioodobowo – 50 µg/m3 ) nie może być w Polsce wyższa niż 35 ale ta liczba jest przekraczana w bardzo wielu polskich miastach.

Miastami o najniższej liczbie dni ze stężeniem PM10 większym niż 50 µg/m3 są:

 1. Białystok - 2 dni
 2. Sopot, Suwałki - 3 dni
 3. Gdynia - 5 dni
 4. Słupsk - 6 dni
 5. Gdańsk - 9 dni
 6. Piwniczna - 10 dni
 7. Olsztyn - 11 dni
 8. Mrągowo, Szczecin - 13 dni
   

Rakotwórczy benzo(a)piren

Benzo(a)piren (BAP) jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu i potrafi przenikać do układu oddechowego i krwiobiegu, zwiększając wystąpienie groźnych chorób.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już w 1987 r. zaliczyła benzopireny do najważniejszych substancji o działaniu kancerogennym dla człowieka. Źródłem benzopirenów jest proces niecałkowitego spalania węglowodorów. 87 proc. tych związków w polskim powietrzu (według szacunków Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) pochodzi z domowych pieców i kotłów węglowych, w szczególności tych przestarzałych, bądź wadliwych, niespełniających podstawowych standardów emisyjnych.

Obowiązująca norma to średnioroczne stężenie - 1 ng/m3 jednak rekordowe miasta w Polsce przekraczają poziom tego rakotwórczego związku prawie 18-krotnie.


Miasta o najwyższym stężeniu średniorocznym BAP (norma – 1 ng/m3)

Lp.

Miejscowość

Średnia roczna
[ng/m3]
poziom docelowy = 1

1

Opoczno

17.8

2

Nowa Ruda

17.7

3

Tomaszów Mazowiecki

15.2

4

Rybnik

13.4

5

Brzeziny

12.5

6

Pszczyna

10.9

7

Radomsko

10.2

8

Kościerzyna

10.2

9

Kalwaria Zebrzydowska

9.9

10

Nowy Sącz

9.7

11

Zduńska Wola

9.4

12

Knurów

8.4

13

Żywiec

8.4

14

Tuchów

8.1

15

Wejherowo

8.0

16

Godów

7.9

17

Nakło nad Notecią

7.8

18

Piotrków Trybunalski

7.7

19

Dębica

7.5

20

Szczawno-Zdrój

7,4

Miasta o najniższym tężeniu średniorocznym BAP (poza stacjami pozamiejskimi)

(norma – 1 ng/m3)

 1. Suwałki – 1.1 ng/m3
  2. Białystok – 1.1 ng/m3
  3. Olsztyn – 1.3 ng/m3
  4. Koszalin – 1.5 ng/m3
  5. Płock – 1.6 ng/m3
  6. Warszawa – 1.7 ng/m3
  7. Lublin – 1.8 ng/m3
  8. Wągrowiec – 1.8 ng/m3
  9. Elbląg – 1.8 ng/m3
  10. Piła - 2.1 ng/m3

 

Średnioroczne PM10 2016

  PM10 większe niż 50

  Benzoapiren 2016  źródło: www.polskialarmsmogowy.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com