^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja ze szkolenia „Energetyka prosumencka w świetle obowiązujących przepisów prawa”

W dniach 13-14 listopada br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Kraków odbyło się szkolenie na temat „Energetyka prosumencka w świetle obowiązujących przepisów prawa” dla doradców rolnych w którym uczestniczyło 36 osób z poszczególnych ośrodków doradztwa rolniczego na terenie całego kraju.

Szkolenie obejmowało w pierwszym dniu część wykładową z prelekcjami przedstawicieli grupy doradczej GlobEnergia – Bogdana Szymańskiego, Grzegorza Burka, Dawida Pantery - ekspertów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poszanowania energii a także Zdzisława Ginalskiego reprezentującego CDR Oddział w Radomiu.

Zaprezentowano rolę prosumenta w systemie energetycznym, omówiono rozwiązania i możliwości jakie oferuje branża fotowoltaiki a także pozostałe technologie odnawialnych źródeł energii, w tym turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Dokonano przeglądu systemów grzewczych (CO) a także poruszono kwestię zagadnień związanych z biogazowniami rolniczymi oraz klastrami energii jako szansy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Na drugi dzień szkolenia zaplanowano wyjazdowe warsztaty terenowe do Laboratorium Edukacyjno – Badawczego Odnawialnych Źródeł Energii AGH w Miękini, gmina Krzeszowice. Budynek, w którym się ono mieści to dawny budynek Kopalni Porfiru w Miękini, w ramach projektu całkowicie przebudowany w technologii energooszczędnej dostosowany do potrzeb laboratorium OZE. Z działalnością Laboratorium zapoznał uczestników szkolenia Pan Jarosław Kotyza – kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” oraz Pani Paulina Smaczna.

W skład Laboratorium wchodzą: sala wykładowa, sala laboratoryjna pomp ciepła i kolektorów słonecznych, pracownie naukowe, sala laboratoryjna OZE, sala montażu instalacji OZE. Wyposażenie aparaturowe Laboratorium obejmuje instalację badawczą pomp ciepła i kolektorów słonecznych, instalację dydaktyczną rekuperacji i wentylacji, instalację dydaktyczną energetyki wiatrowej, instalację fotowoltaiczną, stanowiska edukacyjne dla pracowni OZE.

Laboratorium dysponuje także OZE Busem przeznaczonym do celów edukacyjnych, w którym znajdują się ekspozycje takich urządzeń jak: kotły gazowe, gruntowa pompa ciepła, powietrzna pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, kolektor słoneczny próżniowy, rurowy, demonstracyjny odcinek niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego, elementy pionowego wymiennika temperaturowego pod dolne źródło, elementy układów sterowania i pompowych, plansze i makiety, moduły fotowoltaiczne, demonstracyjna pompa ciepła z możliwością odwrócenia obiegu.

Szkolenie przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz zmian w przepisach prawa dotyczących budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Ponadto zwracano uwagę na zagadnienia odpowiedniego dobru wielkości instalacji a także konsekwencji jej wadliwej konstrukcji, źle dobranej lokalizacji instalacji oraz jakości użytych materiałów i elementów konstrukcji.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com