^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności”

W dniach 25 i 26 października 2017r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyły się dwie konferencje zatytułowane „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności”, zorganizowanej w ramach współpracy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Konferencje miały na celu propagowanie wśród mieszkańców powiatu częstochowskiego zasad dobrej praktyki rolniczej, a w szczególności prowadzić do zachowania bioróżnorodności środowiska przyrodniczego i krajobrazu, zwiększenia świadomości ekologicznej, profilaktyki zdrowia i zdrowej żywności.1

Prelegentami na obu konferencjach byli pracownicy naszego Ośrodka. Jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Dawid – Chrzęstek, która omówiła wymogi uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi w odniesieniu do takich roślin jak malina, truskawka, poziomka, borówka amerykańska agrest, jagoda kamczacka, jeżyna, pigwowiec, aronia, świdośliwa, czarna porzeczka. Następnie Sylwia Mucha przestawiła znaczenie dla środowiska naturalnego oraz wzbogacenie bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków). Na konferencji obecny był także producent borówki amerykańskiej, który udzielił uczestnikom praktycznych rad dotyczących produkowanej rośliny. Następnie Izabela Pijanowska w sposób wyczerpujący omówiła znaczenie prozdrowotne roślin wymienionych powyżej uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin, w szczególności dla zdrowia dzieci (przydomowy jagodnik jako przydomowa apteka, źródło witamin). Ostatnim prelegentem była Urszula Bartkowiak, która opowiedziała, jak można zebrane owoce zagospodarować przetwarzać oraz jak  je konserwować.3

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji. Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania test z wiedzy nabytej podczas konferencji oraz zestaw krzewów do sadzenia. Zestaw ten składał się z takich krzewów jak aronia, porzeczka czarna, agrest, pigwowiec, borówka, malina.2

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com