^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - BEZPŁATNE SZKOLENIA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  na bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień  z rolnictwa ekologicznego, które odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) o godz. 10.00 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126.

Bloki tematyczne

 1. Podstawowe wymogi rolniczej produkcji ekologicznej -

  logo rolnictwa ekologicznego

Zagadnienia:

 • a) Zgłoszenie działalności ekologicznej i obowiązujące okresy konwersji
 • b) Wymogi prowadzenia ekologicznej produkcji roślinne
 • c) Wymogi prowadzenia ekologicznej produkcji zwierzęcej
 • d) Przetwórstwo ekologicznych płodów rolnych
 1. Efektywne zarządzanie gospodarstwem ekologicznym      

a) czynniki strukturalne np.(małe gospodarstwa, siła robocza itp.), środowiskowe np.(ochrona przyrod, Natura 2000 itp.) i ekonomiczne np. (rozwijający się także w Polsce rynek produktów ekologicznych, rosnąca świadomość konsumentów, duże sieci handlowe coraz bardziej eksponują produkty ekologiczne, wsparcie finansowe, niskie nakłady na środki produkcji, mniej problemów zdrowotnych zwierząt, „mniejsza wydajność równoważona jest mniejszymi nakładami” itp.)

 • a) wykorzystanie różnych form sprzedaży ekologicznych płodów rolnych bezpośrednio z gospodarstwa (wymienić prawne formy sprzedaży np. sprzedaż detaliczna itd.)
 • b) wybór kierunku produkcji np. analiza SWOT gospodarstwa i organizacja pracy w gospodarstwie
 • c) prowadzenie dokumentacji w tym elektronicznej oraz wykorzystanie internetu (poszukiwanie środków produkcji, sprzedaż, wymian doświadczeń, obserwacja gradacji szkodników itp.)
 • d) różne formy wsparcia finansowego (PROW 2014-2020) i doradczego (CDR Radom, gospodarstwa demonstracyjne, szkolenia itp.)

Uczestnikom szkolenia zostaną wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com