^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z konferencji „Ekologiczna Zagroda”

W dniu 6 czerwca 2017r. w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku oraz w dniu 9 czerwca 2017r. w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyły się dwie konferencje pt. „Ekologiczna zagroda” przeprowadzone w ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Częstochowie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Miały one na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod i celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Konferencje z Złotym Potoku i w Częstochowie prowadził Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Pan Marian Stępień.

Wykładowcami na obu konferencjach była Pani Barbara Majnusz ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów, oraz Pani Urszula Bartkowiak ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Pani Barbara Majnusz przedstawiła zagrodę, jako istotną część gospodarstwa rolnego, która jest miejscem życia, pracy i wypoczynku człowieka. Pozwala zachować wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności, ochronę krajobrazu. Natomiast Pani Urszula Bartkowiak omówiła między innymi zasady dobrej praktyki rolniczej, cele i metody produkcji rolniczej metodami ekologicznymi oraz zasady ochrony przyrody i krajobrazu.

Konferencje poprzedziły konkurs pt „Ekologiczna zagroda”, który zostanie przeprowadzony na etapie gminnym i powiatowym przez Starostwo Powiatowe. Dlatego też na zakończenie konferencji w Złotym Potoku i w Częstochowie Pan Marian Stępień omówił Regulamin Konkursu „Ekologiczna zagroda” etapu gminnego i powiatowego. Warto zaznaczyć, że oddelegowany pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wejdzie w skład komisji konkursowej i tym samym będzie uczestniczył w wizjach terenowych w zagrodach zgłoszonych do konkursu.

ekolo zagrod

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com