^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zaproszenie na wyjazd studyjny do Puław: INNOWACYJNE SPOSOBY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

loga sir bez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, przedsiębiorców  rolnych  oraz  doradców  rolnych na jednodniowy  wyjazd studyjny w dniu 
7 czerwca 2017 r. do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2016-2017, w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich podejmujący tematykę

INNOWACYJNYCH  SPOSOBÓW  OGRANICZANIA  NISKIEJ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH  NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dzięki uczestnictwu w powyższym wyjeździe rolnicy oraz doradcy rolni będą mogli zapoznać się z podstawami teoretycznymi emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze, a także z innowacyjnymi niskowęglowymi praktykami rolniczymi wprowadzanymi w Zakładach Doświadczalnych IUNG.

Ma to szczególne znaczenie w perspektywie realizacji przez potencjalnych beneficjentów wniosków inwestycyjnych dotyczących operacji i działań objętych wsparciem PROW 2014-2020. W każdej bowiem operacji należy wykazać jej wpływ na innowacyjność, środowisko przyrodnicze, klimat i zmniejszenie strat energetycznych.

Operacje realizowana z PROW 2014-2020 winny przyczyniać się także do poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie, redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.

Zaproszenie kierowane jest także do rolników korzystających i realizujących pakiety działań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach płatności bezpośrednich. W większości pakietów wskazuje się na korzystny wpływ na środowisko naturalne przez stosowanie planów nawozowych, zapobieganie zmianom siedliskowym. Działania te redukują także emisję amoniaku do atmosfery, co wiąże się z tematyką planowanego wyjazdu.

Wdrażanie innowacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych, promocja zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych, popularyzowanie elementów rolnictwa precyzyjnego zmierza w kierunku poprawy wydajności wykorzystania zasobów naturalnych w rolnictwie.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na poniższy adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 31 maja 2017 r. Osoba do kontaktu - Izabela Pijanowska tel. 34 377 01 27

Ramowy program

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com