^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs Zielona Pracownia_Projekt'2017 i Zielona Pracownia'2017

pracowniaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursów Zielona Pracownia_Projekt'2017 i Zielona Pracownia'2017. Konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017” organizowany jest przez Fundusz po raz trzeci. Kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.
Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.


Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu, które przedkłada Zarządowi wyniki. Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
• pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
• różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.


Nagrody w Konkursie przyznawane będą w formie pieniężnej lub rzeczowej. Nagrodami rzeczowymi w konkursie są: projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet. Przewidywana pula nagród pieniężnych do 100 000 zł, rzeczowych do 20 000 zł. Maksymalna wysokość nagrody dla jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł. Organ prowadzący nagrodzoną placówkę deklaruje złożenie do Funduszu wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ekopracowni w roku szkolnym 2017/2018 w ramach konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA’2017 .


Konkurs Zielona Pracownia_Projekt'2017 będzie przebiegał w terminie do 31.03.2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w terminie do 20.04.2017 roku.

Konkurs Zielona Pracownia'2017 będzie przebiegał w terminie od 24.04.2017 roku do 08.05.2017 roku.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin Zielonej Pracowni_Projekt 2017 oraz Regulamin Zielonej Pracowni 2017 oraz Karta zgłoszenia znajdują sie na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com