^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WARUNKI WCZEŚNIEJSZEGO STOSOWANIA NAWOZÓW

canvas

Program azotanowy od 2023 roku pozwala elastycznie stosować nawozy azotowe od 1. do ostatniego dnia lutego, pod warunkiem, że przez 5 dni temperatura każdego dnia przekroczy:

  • - 3°C - dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;

           - 5°C - dla pozostałych upraw.

Przejściem przez próg danej temperatury jest termin, w którym każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura przekroczyła odpowiednio 3°C lub 5°C na powierzchni 95% danego powiatu.

Wykazy powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez wyznaczony próg temperaturowy publikuje codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

https://agrometeo.imgw.pl/html/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.html

Stosując nawożenie lutowe należy pamiętać o wymogach prawa w zakresie stosowania nawozów tj.:

  • - nie stosowanie nawozów na gruntach zalanych i nasyconych wodą,
  • - stosowanie w odpowiedniej odległości od cieków wodnych,
  • - nie przekraczanie maksymalnej dawki nawożenia rośliny uprawnej.

 

Źródło: https://agrometeo.imgw.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com