^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nabór na Inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw.

Odnawialne źródła energii, takie jak, energia wiatrowa, wodna, energia słoneczna czy geotermalna, stanowią filar transformacji energetycznej. Wykorzystanie ich pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, przyczynia się do poprawy jakości życia oraz ochrony środowiska naturalnego. Skuteczne wdrożenie OZE wymaga nie tylko rozbudowy infrastruktury energetycznej, lecz także innowacyjnych inwestycji, regulacji prawnych oraz edukacji społeczeństwa. Istotnym aspektem w kontekście zrównoważonej energetyki jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw. Działania te obejmują inwestycje w nowoczesne technologie, modernizację systemów grzewczych, izolację budynków oraz racjonalne zarządzanie zużyciem energii. Poprawa efektywności energetycznej nie tylko przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ale również przynosi korzyści ekonomiczne poprzez obniżenie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.
W poniższej tabeli zostały zawarte szczegółowe informacje na temat zasad otrzymywania dofinansowania w poszczególnych obszarach inwestycyjnych.

 inwestycje oze 002

Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej--zapowiedz-naboru-w-trzech-obszarach

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy
Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem: https://epue.arimr.gov.pl.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com