^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Gospodarstwa demonstracyjne jako źródło innowacyjności, współpracy i transferu wiedzy na obszarach wiejskich- Relacja z wyjazdu studyjnego

L

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Operacja opracowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Plan Operacyjny na lata 2022-2023.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 14. września 2022r. w ramach operacji pn. Grupy tematyczne województwa śląskiego został zorganizowany jednodniowy wyjazd studyjny pt: „Gospodarstwa demonstracyjne jako źródło innowacyjności, współpracy i transferu wiedzy na obszarach wiejskich”.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję odwiedzenia dwóch gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych oraz zapoznania się z prowadzoną w nich produkcją zwierzęcą, jak również z innowacyjnymi formami sprzedaży stosowanymi przez właścicieli tych gospodarstw.

Do odwiedzanych w ramach wyjazdu studyjnego gospodarstw należały:

- gospodarstwo z powiatu cieszyńskiego (gmina Goleszów) prowadzone przez Pana Marcina Sikorę wraz z rodziną oraz

- gospodarstwo/bacówka należąca do Państwa Dariusza i Marii Gołuch z Kamesznicy (gmina Milówka w powiecie żywieckim).

W ramach wizyty w gospodarstwie Pana Marcina Sikory uczestnicy zostali oprowadzeni przez właściciela po obiektach inwentarskich znajdujących się na terenie gospodarstwa. Odbiorcy szkolenia wyjazdowego pozyskali także cenne informacje dotyczące prowadzenia hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz wiedzę dotyczącą prowadzonej w tym gospodarstwie formie sprzedaży, jaką jest działalność Marginalna, Ograniczona i Lokalna czyli tzw. sprzedaż w ramach MOL. Ponadto uczestnicy wyjazdu mieli możliwość degustacji produktów wytwarzanych w gospodarstwie: serów oraz wyrobów wędliniarskich.

IMG 20220914 082356

 

IMG 20220914 084340 1

IMG 20220914 094133

W drugim z odwiedzanych gospodarstw uczestnicy wyjazdu studyjnego zostali zaproszeni do bacówki, gdzie zapoznali się ze sposobem prowadzenia gospodarstwa w warunkach podgórskich, a także z Działaniem Rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach Pakietu 7- Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie- owce rasy wrzosówka, które utrzymuje Pan Dariusz. Ponadto został omówiony sposób sprzedaży, jaki jest prowadzony w gospodarstwie - Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), w ramach którego sprzedawane są sery oraz mięso. Tak jak i pierwszym z odwiedzanych gospodarstw tak i tutaj odbiorcy szkolenia mieli możliwość degustacji pysznych serów wytwarzanych w gospodarstwie.

IMG 20220914 121446 1

IMG 20220914 125055

W ramach wyjazdu uczestnicy mieli również okazję, aby nawiązać kontakty oraz wymienić się doświadczeniami w zakresie prowadzonej we własnych gospodarstwach produkcji zwierzęcej.

Realizacja wyjazdu studyjnego do gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, które wytwarzają produkty dla konsumenta końcowego stanowiła doskonały przykład wspierania/ ułatwiania transferu wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolniczym prowadzącymi różne formy sprzedaży produktów a innymi rolnikami, którzy produkują tylko na tzw. własne potrzeby oraz mieszkańcami terenów wiejskich zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstwa produkcyjnego.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z działaniem doskonale prosperujących gospodarstw funkcjonujących w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych (KSGD).

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com