^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

NABÓR WNIOSKÓW NA „INWESTYCJE MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH”

Od 10 grudnia 2021r do 07 lutego 2022r istnieje możliwość składania wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O wsparcie mogą się starać osoby prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Z możliwości aplikowania o środki pieniężne wykluczeni są właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo wynosi 100 tysięcy złotych i jest ona przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Wynosi ona do: 60 procent kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 % kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie m.in. na kosztów związanych z budową, przebudową lub zakupem zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, bądź też płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Środki mogą być wykorzystane również na zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. W aktualnie trwającym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia warunków dotyczących odpowiedniego przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie. Szczegółowe informacje na temat warunków przechowywania nawozów naturalnych można znaleźć w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Więcej na temat składania wniosków oraz ich oceny, a także szczegółowe informacje o przeznaczeniu dofinansowania można znaleźć na stronie www.gov.pl w części przeznaczonej na informacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło:

www.gov.pl

 okiemrolnika

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.okiemrolnika.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com