^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
5
6
7
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

Kary za brak wpisu do BDO

indeks

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która ma na celu gromadzenie informacji o podmiotach wprowadzających produkty oraz kontrolowanie krajowej gospodarki odpadami i tym samym ograniczenie nieprawidłowości w tym sektorze. Uruchomiony 24 stycznia 2018 roku rejestr BDO jest systemem informatycznym, który został udostępniony na stronie www.bdo.mos.gov.pl i jest to pierwszy moduł BDO. 1 stycznia 2020 roku uruchomione zostały kolejne moduły, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeszcze do niedawna ze względu na wytwarzanie odpadów w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego obowiązek rejestracji w systemie BDO i sporządzania ewidencji odpadów, dotyczył wszystkich rolników. Po nowelizacji ustawy o odpadach, która weszła w życie 13 sierpnia 2019 roku doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO. Rolnicy mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów, jeżeli wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, a także wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych i muszą oni prowadzić ewidencję odpadów uciążliwych, czyli np. opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych, olejach i smarach, w tym również folii rolniczych.

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO rolnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Aby zarejestrować się do Bazy danych o produktach i opakowaniach należało złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w Urzędzie Marszałkowskim. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadał podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Utworzone zostało konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, które należało aktywować poprzez zalogowanie się do Rejestru- BDO.

Za niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru - BDO, braku aktywacji konta, czy też złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym można otrzymać wysokie i poważne sankcje karne między innymi:

  1. za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do BDO grozi administracyjna kara pieniężna od 5 tys. zł do miliona zł.
  2. za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, grozi administracyjna kara pieniężna od 5 tys. zł do miliona zł.
  3. za transport odpadów bez wpisu do BDO przewidziana prawem kara zamyka się w przedziale od 2 tys. zł do 10 tys. zł.

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli w tym zakresie są: Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Marszałkowie Województw.

Co więcej, jeśli 1 stycznia 2020 roku, podmiot który wytwarza odpady, nie będzie zarejestrowany, musi liczyć się z poważnymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Nie będzie mógł wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów, a papierowa wersja karty nie będzie już obowiązywać, a to oznacza, że odpady nie zostaną odebrane.