^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Inwestycje zapobiegające ASF

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
O przyznanie dofinansowania mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. prowadzić chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją i mieć wpis do ewidencji producentów, a w przypadku osób fizycznych – ukończone 18 lat.

W całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 będzie można otrzymać na ten cel do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

-  320 zł – za metr bieżący ogrodzenia;
-  2 860 zł – za posadowienie bramy;
-   970 zł – za posadowienie furtki.
Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na:

-    wykonanie ogrodzenia;
-    utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
-    wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
-    zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
-    budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;
-    posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
-    zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 6 października 2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

 

Więcej informacji - kliknij TUTAJ

 

Źródło: ARiMR

 

 swinka

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com