^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Dwa rozporządzenia dotyczące wsparcia dla producentów zbóż, którzy ponieśli straty w związku z wojną na Ukrainie już przyjęte

 

 Dotychczas  obowiązująca stawka

 Nowe stawki

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 825 zł na 1 ha

 1375 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 1050 zł na 1

 1750 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 

 875 zł/1 ha

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 660 zł na 1 ha

 1265 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 840 zł na 1 ha

 1610 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 

 805 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach

 495 zł na 1 ha

 1100 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach

 630 zł na 1 ha

 1400 na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach

 

 700 zł na 1 ha

Dwa rozporządzenia dotyczące wsparcia dla producentów zbóż, którzy ponieśli straty w związku z wojną na Ukrainie już przyjęte.

Więcej informacji - kliknij TUTAJ

 

pole

Źródło: ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com