^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Dwa rozporządzenia dotyczące wsparcia dla producentów zbóż, którzy ponieśli straty w związku z wojną na Ukrainie już przyjęte

 

 Dotychczas  obowiązująca stawka

 Nowe stawki

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 825 zł na 1 ha

 1375 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 1050 zł na 1

 1750 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 

 875 zł/1 ha

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 660 zł na 1 ha

 1265 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 840 zł na 1 ha

 1610 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 

 805 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach

 495 zł na 1 ha

 1100 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach

 630 zł na 1 ha

 1400 na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach

 

 700 zł na 1 ha

Dwa rozporządzenia dotyczące wsparcia dla producentów zbóż, którzy ponieśli straty w związku z wojną na Ukrainie już przyjęte.

Więcej informacji - kliknij TUTAJ

 

pole

Źródło: ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com