^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E - nawadnianie i F zielona energia

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Szczegóły i  ogólne informacje  po kliknięciu w poszczególne linki poniżej :

Szczegóły i ogólne informacje o planowanych naborach- kliknij tutaj

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie: szczegóły- kliknij tutaj

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie: szczegóły- kliknij tutaj

08

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com