^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wymiana pokryć azbestowych w gospodarstwach rolnych z budynków przeznaczonych do produkcji rolnej

 wymiana pokryć dachowych indeks

Od 17.10.2022 do 15.11.2022 można składać wnioski o wsparcie przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Wysokość wsparcia to kwota 40zł za 1m2 wymienianego pokrycia dachu nie większej niż 500 m2. czyli maksymalne wsparcie 40zł*500 m2 = 20.000,00zł.
Przykład 1. Powierzchnia wymienianego dachu 150m2 koszt za 1m2=100zł razem inwestycja 15.000zł. refundacja zakupu nowego pokrycia 6.000zł. środki własne 9.000zł
Przykład 2. Powierzchnia wymienianego dachu 600m2 koszt za 1m2=100zł razem inwestycja 60.000zł. refundacja zakupu nowego pokrycia maksymalne wsparcie 20.000zł środki własne 40.000zł.
Wsparcie jest przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup i montaż nowego pokrycia dachowego wolnego od wyrobów zawierających azbest. Natomiast demontaż i utylizacja azbestu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest kosztem po stronie wnioskodawcy i nie będzie refundowany w ramach tej pomocy.
Dlatego ważne jest by osoba zainteresowana w/w wsparciem dowiedziała się, czy urząd gminy posiada środki finansowe na rozbiórkę i utylizację azbestu z dachów budynków służących do produkcji rolnej. Jeśli urząd w danym roku nie przewidział w swoim budżecie takiego wydatku. To wnioskodawca musi być świadom faktu, że koszty demontażu i utylizacji azbestu musi pokryć z własnych środków finansowych.
Wnioskodawca powinien dokładnie przekalkulować inwestycję pod kontem kosztów własnych i refundowanych, ponieważ na jej realizację ma 12 miesięcy od podpisania.
O wsparcie może się ubiegać osoba, która;
• jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
• ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
• jest pełnoletnia,
• złożyła wniosek o płatności obszarowe w 2021 roku. Jeśli wniosek został złożony w 2022 roku o wsparcie będzie mogła ubiegać się w kolejnych latach.

 

Więcej informacji na stronach ARiMR

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com