^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Polski Ład- najważniejsze zmiany dla polskiej wsi

729x308

Szeroko ogłaszany kompleksowy program dla polskiej wsi i rolnictwa.  Program Polski Ład dla wsi opiera się na kluczowych zmianach, które umożliwią:

  • 1) Podwyższenie kwoty dopłat bezpośrednichpowyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw - gospodarstwa o powierzchni od 3 do 30 ha otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara tak, aby wynosiła ona więcej niż średnia unijna.
  • 2) Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa - już od 2022r. rolnik sam zadecyduje, kiedy będzie chciał zakończyć pracę w swoim gospodarstwie. Przejście na emeryturę nie będzie oznaczało konieczności pozbycia się gospodarstwa.
  • 3) Utworzenie nowego systemu ubezpieczeń upraw dla rolników - to następna propozycja dla wsi, każdy rolnik będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw. Gospodarstwa posiadające ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty 65% do składki ubezpieczeniowej. Ponadto, stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty.
  • 4) Przeznaczenie kwoty 15 tys. zł na inwestycje w zbiornik retencyjny i zlikwidowanie formalności wodno-prawnych - każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego otrzyma ryczałt  nawet do 15 tys. zł. Dzięki uproszczeniu przepisów wystarczające będzie zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru wodnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
  • 5) Wyodrębnienie bezpłatnych miejsc do przeprowadzenia rolniczego handlu w miastach - obowiązek wskazania miejsca/targowiska, gdzie będzie możliwa bezpośrednia sprzedaż produktów rolniczych o wartości do 100 tys.
  • 6) Przeznaczenie kwoty 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa, a także sprzedaży produkcji żywności w gospodarstwie rolnym - środki na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Rolnicy będą mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność przetwórczą - nawet kilka milionów złotych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  • 7) Zwiększenie środków na walkę z ASF i na odbudowę produkcji trzody chlewnej - 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026. Ponadto, rolnicy mają otrzymać 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych w wyniku ASF, a także nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali je na obszarach dotkniętych ASF.
  • 8) Zmniejszenie wymagań biurokratycznych - Zniesienie pozwolenia na budowę dla budynków rolniczych o powierzchni do 300 m².
  • 9) Wsparcie dla gospodarstw rodzinnych – stworzenie Funduszu Gwarancyjnego Gospodarstw Rodzinnych, który daje gwarancję uzyskania dochodu przez gospodarstwa rodzinne. Ochrona przed likwidacją z powodu egzekucji komorniczych. Wspieranie finansowo uczniów szkół rolniczych.
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com