^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Dopłaty do prosiąt

ARiMR od 15 lutego 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc dla producenta świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi epidemią COVID-19.

O pomoc, mogą ubiegać się:

Rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

  • w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie:
  • - urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
  • - oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Świnka

Zasady udzielenia pomocy:

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r.

Wysokość pomocy: 1000 zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w okresie 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r i zgłoszonych do rejestr i IRZ do 15 kwietnia 2022 r. , jednak nie więcej 500 000 zł dla producenta świń

Szczegóły pomocy w linku: Pomoc dla rolników - kliknij tutaj

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com